QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG
 
I. KHÁCH HÀNG CHƯA CÓ THIẾT KẾ
 
1. GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI
     Tư vấn và cùng khách hàng lên ý tưởng thiết kế ( 1-3 tiếng)
2. LÊN THIẾT KẾ 2D
     Bài trí đồ đạc và công năng sử dụng ( 1-3 ngày)
3. LÊN THIẾT KẾ 3D
     Dựng và ren hình ảnh 3D tổng quan ( 3- 5 ngày)
4. BÁO GIÁ
     Tính chuẩn xác chi phí đầu tư và ký hợp đồng
5. SẢN XUẤT
      Sản xuất đồ nội thất và chuyển hàng đến công trình ( 5-10 ngày tùy vào khối lượng công việc)
6. THI CÔNG
     Thi công và lắp đặt tại công trình ( 3-5 ngày tùy vào khối lượng công việc)
7. NGHIỆM THU
     Kiểm tra toàn bộ công trình và viết phiếu bảo hành sản phẩm.
 
 
II. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐÃ CÓ THIẾT KẾ
 
1. GẶP GỠ TRAO ĐỔI 
Tư vấn khách hàng chọn chất liệu và màu sản phẩm ( 1-3 tiếng)
2. KIỂM TRA KÍCH THƯỚC
Đo lại mặt bằng thực tế và bổ kĩ thuật đồ nội thất lại sao cho đúng với mặt bằng thực tế ( 1-3 ngày)
3. BÁO GIÁ
Báo giá chuẩn xác tổng chi phí đầu tư và ký hợp đồng
4. SẢN XUẤT
Sản xuất đồ nội thất và chuyển đến công trình ( 5-10 ngày tùy khối lượng công việc)
5. THI CÔNG
Thi công và lắp đặt tại công trình ( 3-5 ngày tùy vào khối lượng công việc)
6. NGHIỆM THU
Kiểm tra lại toàn bộ công trình và viêt phiếu bảo hành